Dužnosnici HDZ BiH

PREDSJEDNIŠTVO BiH

Akademik Dragan Čović – hrvatski član Predsjedništva BiH 

 

Parlamentarna skupština BiH
Zastupnički dom BiH

Borjana Krišto -  zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma,
Nikola Lovrinović - (predsjedatelj Kluba Hrvata),
Monika Tomić - (zamjenica predsjedatelja Kluba Hrvata),
Predrag Kožul.

Dom naroda BiH

Bariša Čolak - zamjenik predsjedatelja Doma naroda,
Ljilja Zovko - (predsjedateljica Kluba Hrvata),
Zdenka Džambas - (zamjenica predsjedateljice Kluba Hrvata),

Vijeće ministara BiH

Vjekoslav Bevanda - ministar financija i riznice,
Josip Grubeša - ministar pravde,
Marina Pendeš - ministrica obrane,
Josip Brkić - zamjenik ministra vanjskih poslova,
Saša Dalipagić - zamjenik ministra prometa i veza
Mato Franjičević - zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,
Mijo Krešić - zamjenik ministra sigurnosti.

Federacija BiH

Marinko Čavara - predsjednik FBiH

Vlada F BiH

Jelka Milićević - ministrica financija (dopremijer FBiH),
Denis Lasić - ministar prometa i veza,
Zora Dujmović - ministrica kulture i sporta,
Vjekoslav Mandić - ministar zdravstva,
Mato Jozić - ministar pravosuđa,
Josip Martić - ministar prostornog uređenja.

Parlament Federacije BiH
Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH

Mladen Bošković dopredsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
Darijana Katić,
Blaž Župarić,
Boris Marijanović,
Marin Barbarić,
Dario Knezović,
Radoslav Luburić,
Jozo Bagarić, 

Oliver Radoš,
Boris Barun.
 
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Lidija Bradara predsjedateljica Doma naroda Parlamenta FBiH,
Stipe Barun,
Mirko Batinić,
Zdravko Bešlić,
Đuro Delić,
Damir Jukić,
Tomislav Mandić,
Tomislav Martinović,
Dražen Matišić,
Josip Mioč,
Dario Pušić,
Đuro Prkačin,
Ivo Tadić.

Republika Srpska

Josip Jerković - dopredsjednik Republike Srpske
Davor Čordaš - ministar za izbjeglice i raseljene osobe