Dužnosnici HDZ BiH

 

Parlamentarna skupština BiH

Zastupnički dom BiH

Borjana Krišto -  predsjedateljica Zastupničkog doma,

Nikola Lovrinović - (predsjedatelj Kluba Hrvata),

Darijana Katić - Filipović,

Predrag Kožul,

Mijo Matanović

 

Dom naroda BiH

Bariša Čolak - zamjenik predsjedatelja Doma naroda,

Ljilja Zovko - (predsjedateljica Kluba Hrvata),

Zdenka Džambas - (zamjenica predsjedateljice Kluba Hrvata),

 

Vijeće ministara BiH

Vjekoslav Bevanda - zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar financija i riznice,

Josip Grubeša - ministar pravde,

Marina Pendeš - ministrica obrane,

Josip Brkić - zamjenik ministra vanjskih poslova,

Saša Dalipagić - zamjenik ministra prometa i veza

Mato Franjičević - zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,

Mijo Krešić - zamjenik ministra sigurnosti.

 

Federacija BiH

Marinko Čavara - predsjednik FBiH

 

Vlada F BiH

Jelka Milićević - ministrica financija (dopremijer FBiH),

Denis Lasić - ministar prometa i veza,

Zora Dujmović - ministrica kulture i sporta,

Vjekoslav Mandić - ministar zdravstva,

Mato Jozić - ministar pravosuđa,

Josip Martić - ministar prostornog uređenja.

 

Parlament Federacije BiH

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH

Mladen Bošković,

Marinko Čavara,

Dario Knezović,

Stanko Musa,

Ivica Pavković,

Jelka Milićević,

Marijan Klaić,

Petar Galić,

Josip Martić,

Boris Marijanović,

Ante Baković,

Goran Opsenica,

Delfa Dejanović,

Mijo Krešić.

 

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Lidija Bradara predsjedateljica Doma naroda Parlamenta FBiH,

Stipe Barun,

Mirko Batinić,

Zdravko Bešlić,

Đuro Delić,

Damir Jukić,

Tomislav Mandić,

Tomislav Martinović,

Dražen Matišić,

Josip Mioč,

Dario Pušić,

Đuro Prkačin,

Ivo Tadić.

 

Republika Srpska

Josip Jerković - dopredsjednik Republike Srpske

Davor Čordaš - ministar za izbjeglice i raseljene osobe