Središnji odbor

Središnji odbor HDZ BiH čine:

a) Predsjedništvo HDZ BiH;

b) Predsjednici  županijskih i regionalnih odbora HDZ BiH, te predsjednik odbora HDZ BiH za Distrikt Brčko;

c) 30 članova HDZ BiH izabranih izravno na Saboru HDZ BiH uključujući sve organizacijske oblike stranke, na način da se iz svake izborne jedinice iz članka 30. st (1) točka g) bira najmanje po dva člana;

d) Članovi Središnjeg odbora HDZ BiH po dužnosti su i dužnosnici u tijelima izvršne i zakonodavne vlasti, ako su članovi HDZ BiH i to: član Predsjedništva BiH, predsjedatelji/dopredsjedatelji Domova PSBiH, predsjedatelji klubova zastupnika/naroda u PSBiH, predsjedatelj/dopredsjedatelj Vijeća ministara BiH, predsjedatelji/dopredsjedatelji Domova entiteta, predsjednici klubova zastupnika/naroda u entitetskim parlamentima, predsjednici/dopredsjednici entiteta, predsjednici/dopredsjednici vlada entiteta, predsjednik/dopredsjednik Skupštine Distrikta Brčko, predsjednik Kluba zastupnika u Skupštini Distrikta Brčko, gradonačelnik/dogradonačelnik Distrikta Brčko, predsjednici/dopredsjednici županijskih skupština, predsjednici klubova zastupnika/klubova naroda u županijskim skupštinama, predsjednici/dopredsjednici županijskih vlada i zastupnici u Hrvatskom Saboru.

Predsjednik HDZ BiH po položaju je predsjednik Središnjeg odbora Stranke, a zamjenik predsjednika i dopredsjednici HDZ BiH po položaju su zamjenik predsjednika Središnjeg odbora HDZ BiH i dopredsjednici Središnjeg odbora HDZ BiH.

30 članova HDZ BiH izabranih izravno na Saboru HDZ BiH

Marko Đerek, Tihana Krželj, Josipa Kusić, Stijepo Vukančić, Stipo Barun, Slavko Matić, Šimo Vranjić, Jadranka Pavlić, Ivica Kovačević, Ankica Gudeljević, Ilija Marić, Marko Lukenda, Petar Gagulić, Vlatko Pešikan, Željko Filipović, Marijana Pešikan, Josip Martić, Anita Paurić, Damir Iličić, Marina Pendeš, Nikica Tomić, Mario Magerl, Dragan Vrankić, Stjepan Krasić, Slađan Bevanda, Stjepan Bošković, Davor Pehar, Miroslav Ćorić, Miro Kraljević, Helena Lončar.