Vijesti Node

Bevanda sudjelovao na desetom Globalnom forumu i potpisao pristupanje Bosne i Hercegovine Multilateralnoj konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći u porezne svrhe

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar financija i riznice BiH Vjekoslav Bevanda potpisao je u Parizu pristupanje Bosne i Hercegovine Multilateralnoj konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći u porezne svrhe.

Potpisivanje je održano u okviru obilježavanja desetogodišnjice Globalnog foruma.

Multilateralna konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima (MAC) predstavlja najopširniji multilateralni instrument koji omogućava sve oblike međunarodne porezne suradnje kao što su razmjena informacija na zahtjev, spontana razmjena informacija, simultane nadzore, obavljanje poreznih istraga u inostranstvu, dostavu dokumenata u drugoj državi, pomoć u prikupljanju poreza, mjere osiguranja, automatsku razmjenu poreznih informacija te zajedničke inspekcije, a sve u cilju borbe protiv porezne evazije i izbjegavanja plaćanja poreza.

Pristupanjem ovoj Konvenciji Bosna i Hercegovina se pridružuje grupi od preko 125 zemalja potpisnica.

U odnosu na bilateralne sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ova Konvencija ima širu primjenu, te predstavlja pravne osnove za automatsku razmjenu informacija.

Ministarstvo financija i trezora BiH u postupcima međunarodne suradnje u porezne svrhe ima ulogu koordinatora između nadležnih institucija (Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija RS-a i Direkcija za financije Brčko distrikta), te da je kontakt točka za suradnju s Globalnim forumom.

Nakon potpisivanja slijedi proces ratifikacije sukladno Zakonu o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Bosna i Hercegovina pristupila je Globalnom forumu u srpnju 2018. godine, i time se obvezala da će provoditi standarde razmjene poreznih informacija.

(mft.gov.ba)

Izdvajamo

Mi se danas moramo zajedno suprotstaviti napasti koronavirusa. To je jedini način da sačuvamo BiH.  U svakodnevnom sam kontaktu sa svim...
Predsjednik Europskog parlamenta David Maria Sassoli danas je uputio odgovor predsjedatelju Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. Draganu...
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović razgovarao je danas telefonom s...
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović održao je danas telefonski sastanak s veleposlanikom Republike...