Vijesti Node

15. siječnja 2023.
Najava: U ponedjeljak 16. siječnja u Mostaru 41. proširena sjednica Predsjedništva HDZ-a BiH

Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) održat će 41. proširenu sjednicu Predsjedništva HDZ-a BiH, u ponedjeljak, 16. siječnja 2023. godine.

Sjednica će se održati u Domu HDZ-a BiH u Mostaru, s početkom u 11.00 sati.

Osim članova Predsjedništva, sjednici će nazočiti predsjednici Županijskih i Regionalnih odbora te organizacije HDZ-a BiH za Brčko distrikt.

Na proširenoj sjednici, Predsjedništvo HDZ-a BiH raspravljat će o: Implementaciji izbornih rezultata po županijama (funkcioniranje izvršne i zakonodavne vlasti na županijskoj razini); Implementacija izbornih rezultata na višim razinama vlasti F BiH/BiH; Priprema za XI. Sabor HNS-a BiH.

Izdvajamo

  Vaša Ekscelencijo,      s velikom tugom smo primili vijest o tragičnim posljedicama razornog zemljotresa koji je pogodio...
Hrvatski narodni sabor (HNS) BiH završio je svoje današnje zasjedanje ponovnim izborom dr. Dragana Čovića za predsjednika Hrvatskog narodnog sabora...
Hrvatski narodni sabor (HNS) BiH završio je svoje današnje zasjedanje ponovnim izborom dr. Dragana Čovića za predsjednika Hrvatskog narodnog sabora...
Pred XI. zasjedanje HNS-a BiH u Domu HDZ-a BiH upriličen je susret dvojice stranačkih predsjednika i visokih političkih dužnosnika dr. Dragana Čovića...