O NAMA
Zajednica žena HDZ BiH

 

Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača je proistekla i plod je dugogodišnjeg razmišljanja članica HDZ-a BiH.
Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača zalaže se za promicanje ljudskih prava i sloboda, jednakopravnosti spolova u društvu, političkom odlučivanju i obitelji.
Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača ima za cilj promicanje ravnopravnosti spolova, kao temeljnog kriterija demokracije, zalaganje za što bolji i kvalitetniji život obitelji, koja je temelj zdravog i sretnog društva u cjelini.
Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača je samostalna, suvremena, proeuropski opredijeljena organizacija čiji se program temelji na demokršćanskim načelima.

Zajednica žena HDZ BIH Kraljica Katarina Kosača će se zalagati za:

 • provedbu postojećih i stvaranje novih međunarodnih i državnim normi i standarda kojima će se promicati, štititi i svim ženama osigurati potpuno i jednako uživanje ljudskih prava.
 • promicanje ekonomske samostalnosti žena, što predstavlja ravnopravan pristup žena svim ekonomskim resursima: zemlji, kapitalu, tehnologiji - kao i nadzor nad njima.
 • aktivnost i političko djelovanje koje se temelji na odredbama iz konvencije UN o političkim pravima žena, Povelji o ljudskim pravima i slobodama, Ustavu BIH, Zakonu o jednakopravnosti spolova u BiH, Rezoluciji Europskog parlamenta o ženama u odlučivanju i odredbama Statuta i Programa HDZ BIH, te drugim međunarodnim konvencijama o pravima žena.

Zajednica žena HDZ BIH Kraljica Katarina Kosača će raditi i na:

 • promicanju zaštite samohranih majki, zaposlenih žena, zdravstvenu zaštitu žena i poboljšanje uvjeta i položaja žena na selu
 • pravu žena da sudjeluju i da budu birane u sva javno izabrana tijela, kao i muškarci
 • upoznavanju žena sa njihovim temeljnim ljudskim pravima
 • promicanju smanjenja smrtnosti novorođenčadi i male djece
 • promicanju bavljenja žena sportom, kao jednim od oblika za postizanje i očuvanje zdravlja žena
 • izradi strategije za borbu protiv nasilja nad ženama
 • osiguranju odgovarajuće pomoći povratnicama i prognanicama, sudionicama i stradalnicama domovinskog rata
 • promicanju i poticanju,te provedbi programa, uz potporu medija, usmjerenih na sprječavanje, rano otkrivanje i liječenje raka dojke, maternice i drugih vrsta zloćudnih bolesti reproduktivnog sustava žena
 • ostvarenju programa o ravnopravnosti spolova u obrazovanju
 • poduzimanju aktivnosti radi otklanjanja pravnih, administrativnih, kulturnih, običajnih, društvenih i gospodarskih prepreka kako bi se ženama osiguralo da na svim razinama sudjeluju u odlučivanju o pitanjima vezanim za okoliš, gospodarenje prirodnim resursima i provedbu politike održivog razvoja.
 • iskazivanju posebne pozornosti za budućnost mladeži i obrazovanja te će na organiziraniji način i sukladno interesima mladeži približiti vlastito djelovanje i poimanje društvenih odnosa i vrednota za koje se zauzima.

Izvoli, tu smo za TEBE ! UČLANI SE !

Zajednica žena HDZ BIH Kraljica Katarina Kosača