Dužnosnici HDZ BiH

Parlamentarna skupština BiH

Dom naroda BiH

Dr. Dragan Čović - zamjenik predsjedatelja Doma naroda,

Lidija Bradara - predsjedateljica Kluba hrvatskog naroda,

Bariša Čolak - zamjenik predsjedatelja Kluba hrvatskog naroda,

Marina Pendeš.

 

Zastupnički dom BiH

Borjana Krišto -  zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma,

Nikola Lovrinović - predsjedatelj Kluba zastupnika HDZ-a BiH i HNS-a

Predrag Kožul - zamjenik predsjedatelja Kluba zastupnika HDZ-a BiH i HNS-a

Darijana Katić - Filipović,

Mijo Matanović.

 

Vijeće ministara BiH

Vjekoslav Bevanda - zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar financija i riznice,

Josip Grubeša - ministar pravde,

Marina Pendeš - ministrica obrane,

Josip Brkić - zamjenik ministra vanjskih poslova,

Saša Dalipagić - zamjenik ministra prometa i veza

Mato Franjičević - zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,

Mijo Krešić - zamjenik ministra sigurnosti.

 

Federacija BiH

Marinko Čavara - predsjednik FBiH

 

Vlada F BiH

Jelka Milićević - ministrica financija (dopremijer FBiH),

Denis Lasić - ministar prometa i veza,

Zora Dujmović - ministrica kulture i sporta,

Vjekoslav Mandić - ministar zdravstva,

Mato Jozić - ministar pravosuđa,

Josip Martić - ministar prostornog uređenja.

 

Parlament Federacije BiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH

Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta FBiH,

Ivo Tadić, predsjednik Kluba hrvatskih izaslanika,

Tomislav Mandić, zamjenik predsjednika Kluba hrvatskih izaslanika,

Damir Džeba,

Iva Raguž,

Marija Iličić,

Zdravko Bešlić,

Ilija Ilić,

Marko Saraf,

Zdenka Džambas,

Ilija Nakić,

Ivan Ivić,  

Stipan Šarac,

Zora Dujmović

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH

Mladen Bošković, dopredsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta FBiH,

Marinko Čavara,

Ankica Kolar - Jurčević,

Dario Knezović,

Stanko Musa,

Ivica Pavković,

Jelka Milićević,

Marijan Klaić,

Petar Galić,

Josip Martić,

Boris Marijanović,

Ante Baković,

Goran Opsenica,

Delfa Dejanović,

Mijo Krešić.

 

Republika Srpska

Josip Jerković - dopredsjednik Republike Srpske

 

Izaslanici u Vijeću naroda RS

Izaslanici Kluba iz reda hrvatskog naroda:

Davor Čordaš,

Ivo Kamenjašević,

Ivo Mijić.