LJUDI

Dužnosnici HDZ BiH

Parlamentarna skupština BiH

Dom naroda BiH

Dr. Dragan Čović - zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH,

Marina Pendeš - predsjedateljica Kluba hrvatskog naroda,

Zdenko Ćosić - zamjenik predsjedateljice Kluba hrvatskog naroda.

 

Zastupnički dom BiH

Marinko Čavara, predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH,

Predrag Kožul (predsjedatelj Kluba zastupnika HDZ BiH - HNS BiH),

Darijana Filipović (zamjenica predsjedatelja Kluba zastupnika HDZ BiH - HNS BiH),

Slavko Matić.

 

Vijeće ministara BiH

Borjana Krišto - predsjedateljica Vijeća ministara BiH;

Dubravka Bošnjak, ministrica civilnih poslova BiH,

Davor Bunoza, ministar pravde BiH,

Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH,

Slaven Galić, zamjenik ministra obrane BiH,

Ljiljana Lovrić, zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,

Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti BiH.

 

Federacija BiH

Lidija Bradara - predsjednica Federacije BiH

 

Vlada F BiH

Toni Kraljević - ministar financija (dopremijer FBiH),

Andrijana Katić - ministrica prometa i veza,

Sanja Vlaisavljević - ministrica kulture i sporta,

Vedran Škobić - ministar pravosuđa,

Željko Nedić - ministar prostornog uređenja.

 

Parlament Federacije BiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH

Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta FBiH,

Damir Džeba, predsjednik Kluba hrvatskih izaslanika,

Ivo Tadić, zamjenik predsjednika Kluba hrvatskih izaslanika,

Ilić Ilija,

Iva Raguž,

Oliver Soldo,

Dragan Konta,

Boris Mrnjavac,

Ilija Nakić,

Ivo Šimunović,

Zora Dujmović,

Svetlana Kamenjaš,

Miroslav Mitrović,

Tomislav Mandić,

Ivica Pavković,

Ivana Zrimšek Šaravanja,

Milan Ševo.

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH

Mladen Bošković - dopredsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta FBiH,

Delfa Dejanović,     

Marija Kikaš,

Dario Knezović,      

Josip Martić,

Mijo Matanović,       

Stanko Musa,          

Karlo Nevistić,         

Kristina Šimović,    

Ivo Vincetić,             

Marijan Marjanović,

Dajana Maros,        

Goran Opsenica,    

Marko Saraf.

 

Republika Srpska

Davor Pranjić - dopredsjednik Republike Srpske

 

Izaslanici u Vijeću naroda RS

Izaslanici Kluba iz reda hrvatskog naroda: