LJUDI

Dužnosnici HDZ BiH

Parlamentarna skupština BiH

Dom naroda BiH

Dr. Dragan Čović - zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH,

Lidija Bradara - predsjedateljica Kluba hrvatskog naroda,

Bariša Čolak - zamjenik predsjedatelja Kluba hrvatskog naroda,

Marina Pendeš.

 

Zastupnički dom BiH

Marinko Čavara,  zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH,

Predrag Kožul (predsjedatelj Kluba zastupnika HDZ BiH - HNS BiH),

Darijana Filipović (zamjenica predsjedatelja Kluba zastupnika HDZ BiH - HNS BiH),

Slavko Matić.

 

Vijeće ministara BiH

Borjana Krišto - predsjedateljica Vijeća ministara BiH;

Dubravka Bošnjak, ministrica civilnih poslova BiH,

Davor Bunoza, ministar pravde BiH,

Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH,

Slaven Galić, zamjenik ministra obrane BiH,

Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti BiH.

 

Federacija BiH

Marinko Čavara - predsjednik FBiH

 

Vlada F BiH

Jelka Milićević - ministrica financija (dopremijer FBiH),

Denis Lasić - ministar prometa i veza,

Zora Dujmović - ministrica kulture i sporta,

Mato Jozić - ministar pravosuđa,

Josip Martić - ministar prostornog uređenja.

 

Parlament Federacije BiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH

Tomislav Martinović - predsjedatelj Doma naroda Parlamenta FBiH,

Damir Džeba, predsjednik Kluba hrvatskih izaslanika,

Ivo Tadić, zamjenik predsjednika Kluba hrvatskih izaslanika,

Ilić Ilija,

Iva Raguž,

Oliver Soldo,

Dragan Konta,

Boris Mrnjavac,

Ilija Nakić,

Ivo Šimunović,

Tomislav Mandić,

Ivica Pavković,

Ivana Zrimšek Šaravanja,

Milan Ševo.

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH

Mladen Bošković - dopredsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta FBiH,

Stanko Musa,

Dario Knezović,

Marija Kikaš,

Kristina Šimović,

Lidija Bradara,

Josip Martić,

Feliks Vidović,

Mirjana Plavčić,

Antonio Sesar,

Mijo Matanović,

Ivo Vincetić,

Delfa Dejanović,

Karlo Nevistić.

 

Republika Srpska

Davor Pranjić - dopredsjednik Republike Srpske

 

Izaslanici u Vijeću naroda RS

Izaslanici Kluba iz reda hrvatskog naroda: